PAV Hungary

Kérdőív nyereményjáték szabályzat

1.) A nyereményjáték szervezője a PAV Hungary Kft (székhelye: 1135 Budapest, Mohács utca 10. VII. emelet 1.,  Cégjegyzékszám: 01 09 705095; Adószám: 12822209-2-41) és lebonyolítója: Online Service Selector Kft. (székhelye: 2084 Pilisszentiván, Szőlő u 39.  Cégjegyzékszám: 13 09 140320; Adószám: 22935096-2-13), továbbiakban Szervezők. 

 

2.) A nyereményjáték neve: „Kihívások az üzleti életben és a cégvezetésben” – nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) 

 

3.) A Játékban való részvétel feltételei 

A Szervező által meghirdetett nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Szervező által közzétett „Kihívások az üzleti életben és a cégvezetésben” kérdőívet a Játékos hiánytalanul kitöltse, a kérdőív végén pedig megadja nevét, és e-mail címét. A Játékos a kérdőív hiánytalan kitöltésével és adatainak megadásával elfogadja a Játékszabályzatot. A nyereményjátékban való részvétel ingyenes és önkéntes. Egy személy csak egyszer töltheti ki a kérdőívet, és egyszer vehet részt a nyereményjáték sorsoláson. A Játékban kizárólag nagykorú, cselekvőképes, természetes személyek vehetnek részt.

A Nyereményjáték nem minősül szerencsejátéknak, és nem esik a 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről hatálya alá.


4.) A Játék időtartama: 2021.03.24. – 2021.04.05.

 

5.) Játék leírása

A Játékos a Szervező által közzétett „Kihívások az üzleti életben és a cégvezetésben” kérdőív hiánytalan kitöltésével, és a végén nevének, e-mail címének megadásával részt vesz a nyereménysorsoláson, mely során a válaszadók között kisorsolásra kerül egy Apple HomePod mini okos hangszóró fehér.

 

6.) A nyeremény tárgya: 1 db Apple HomePod mini okos hangszóró fehér.

 

7.) A nyereménysorsolás módja: A sorsolás számítógépes sorsoló program segítségével történik.

 

8.) A nyereménysorsolás időpontja: 2021.04.06. 

 

9.) A nyertesek száma: 1 fő 

 

10.) A nyertes kihirdetése, értesítése 

A Szervező a sorsolást követően 5 munkanapon belül értesíti a nyertest a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes értesítését a Játékos által, a kérdőív végén megadott e-mail címen kísérli meg. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes adatai pontatlansága vagy változása miatt nem értesül a nyereményről. Amennyiben a Szervező nem tudja a nyertest 15 napon belül elérni, akkor a nyeremény jogosultság elvész, a nyertes semmilyen kompenzációra nem jogosult,

 

 11.) A nyeremény kézbesítése 

A nyeremény átvételének részleteit a nyertessel e-mailben egyezteti a Szervező. A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

12.) Adatvédelem

A Játékban való részvétel önkéntes. A Szervezők minden személyes adatot, amelyhez a nyereményjáték során jut hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli. A Játékban résztvevők feltétel nélkül, kifejezetten beleegyeznek abba, hogy személyes adataik a Szervező adatbázisába kerüljenek. A Szervező vállalja, hogy a Játék során tudomásukra jutott személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, bizalmasan kezeli, azt harmadik személynek nem adja át, azokat harmadik személyek nem ismerhetik meg, az adatokat hozzáférhetővé nem teszi, az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz.

 

13.) Kizárások

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervezők munkatársai és azok közeli hozzátartozói. 

 

14.) Egyéb rendelkezések 

A nyeremény nem átruházható, és készpénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Amennyiben a nyereményjátékkal kapcsolatban bármilyen észrevétele, kérdése van, azzal a info@pav.hu  email címen fordulhat a Szervezőkhöz.

 

 

Budapest, 2021.március 24.